Er is niets mooiers dan kinderen die spelenderwijs iets kunnen leren over de wereld en hun eigen sociaal emotionele ontwikkeling. Door middel van dans, theater en verschillende thema’s worden de kinderen op een interactieve manier betrokken in het verhaal.
Mijn voorstellingen zijn geschikt voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en kunnen uitgevoerd worden in een theater of in de speelzaal van een basisschool.

Zie hieronder een korte impressie van de kleutervoorstelling Space Chase.
Deze is uitgevoerd op 30 scholen in Zoetermeer.

Ook maak ik interactieve voorstellingen waar de kinderen actief moeten deelnemen.
Reis door de ruimte is hier een voorbeeld van. Zie mijn portfolio of kijk hieronder voor een compilatie.