Aanmelden
Om een cursus te volgen kun je je aanmelden voor een proefles door een e-mail te sturen naar aduppen@gmail.com. Na de proefles krijg je een aanmeldingsformulier van de docent. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet het aanmeldingsformulier worden ondertekend door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Het is ook mogelijk om tussentijds in te schrijven voor een cursus.

Lesuitval
Bij lesuitval als gevolg van ziekte van de docent zal de les gegeven worden door een invaller. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de les komen te vervallen en zal er ook niet voor betaald hoeven te worden.

Prijzen
Je betaalt per strippenkaart van 10 lessen. De strippenkaart is 3 maanden geldig met uitzondering van vakanties en feestdagen. Dit houdt in dat je een paar lessen kan missen waar je niet voor betaald. Wanneer de 10 lessen op zijn of de 3 maanden verstreken zijn kan je door middel van een nieuwe strippenkaart aan te schaffen weer les komen volgen.

  • –  Wedstrijdteam:   130 euro per strippenkaart
  • –  Hiphop 6 t/m 15+ jr:    65 euro per strippenkaart
  • –  Hiphop 4 t/m5 jr:   55 euro per strippenkaart
  • –  Volwassenen:   78,50 euro per strippenkaart

Wijziging van lesgeld kan met ingang van een nieuw cursusjaar worden doorgevoerd. De aanschaf of huur van danskleding en materialen is niet inbegrepen bij het lesgeld.

Betaling

Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. Wanneer het verschuldigde bedrag niet gestort is op de desbetreffende rekening krijgt de leerling geen strippenkaart en wordt diegene niet toegelaten in de les. Dit geldt ook voor het inleveren van de cheques van de Zoetermeerpas.

Betaling wordt gedaan voor de eerste les van een nieuwe strippenkaart. Per mail wordt u er aan herinnert dat u moet betalen. Het geld kan gestort worden op:

IBAN nummer: NL13ABNA0486844102 
Te naam van:  My Project X 
Onder vermelding van: voor en- achternaam leerling.

Annulering en opzegging
Door middel van betaling bind je je voor de gehele duur van de strippenkaart. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken blijft je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen.

Privacy
Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je les, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden). Wat betreft het gebruik van digitale media nemen wij de regels in acht van de Telecomwet inzake spamverbod.
 Het kan voorkomen beeld- en geluidsopnamen van een les worden gemaakt. Je mag altijd – zonder opgaaf van redenen – je medewerking daaraan weigeren. Uiteraard zullen we dit respecteren. Beeld- en geluidsopnamen kunnen gebruikt worden in publicaties, zonder daarvoor enige vergoeding aan je verschuldigd te zijn.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of verlies van eigendommen van leerlingen.